Fabryka Osprzętu Samochodowego "POLMO" Łódź S.A.

Dane rejestrowe

 

Nazwa:
     FOS POLMO Łódź S.A.

Adres:
     ul. Przy­by­szew­skiego 99
     93–126 Łódź

NIP:
     724–000-25–74

Organ rejestrujący/Nr KRS:
     Sąd Rejo­nowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi
     XX Wydział Kra­jo­wego Reje­stru Sądo­wego / 0000063973

Kapi­tał zakła­dowy:
     Kapi­tał zakła­dowy wpła­cony: 4.475.469,80 zl