Fabryka Osprzętu Samochodowego "POLMO" Łódź S.A.

Sprężarki

Wkrótce powsta­nie dla Pań­stwa nowy katalog.

Kata­log.