Fabryka Osprzętu Samochodowego "POLMO" Łódź S.A.

Oferty pracy

Poszu­ku­jemy pra­cow­ni­ków. (08/2015)

1. Szli­fierz ostrzarz.
2. Mecha­nik maszyn i urządzeń.

Pro­simy o prze­sy­ła­nie CV mailem na adres: place@polmo-lodz.com.pl