Fabryka Osprzętu Samochodowego "POLMO" Łódź S.A.

Oferty pracy

Poszu­ku­jemy pra­cow­ni­ków. (Aktu­alne od 01-08-2017)

1. Ope­ra­tor maszyn CNC.

Pro­simy o prze­sy­ła­nie CV mailem na adres: place@polmo-lodz.com.pl