Fabryka Osprzętu Samochodowego "POLMO" Łódź S.A.

Company authorities

The Super­vi­sory Board

Pre­si­dent: Wło­dzi­mierz Węglarczyk

Secre­tary: Miro­sława Ozdoba

Mem­ber: Bar­tosz Marchel

 

The Mana­ge­ment Board

Cha­ir­man: Tomasz Węglarczyk

Mem­ber: Andrzej Janiszewski