Fabryka Osprzętu Samochodowego "POLMO" Łódź S.A.

Company authorities

The Supervisory Board

Pre­si­dent: Wło­dzi­mierz Węglarczyk

Secre­ta­ry: Miro­sła­wa Ozdoba

Mem­ber: Bar­tosz Marchel

 

The Management Board

Cha­ir­man: Tomasz Węglarczyk

Mem­ber: Andrzej Janiszewski