Fabryka Osprzętu Samochodowego "POLMO" Łódź S.A.

Contact

FOSPOLMO” Łódź S.A. Auto­mo­ti­ve Equ­ip­ment Factory

ul. Sta­ni­sła­wa Przy­by­szew­skie­go 99, ŁódźPOLAND

tel.: 42 250 37 00 · polmo-lodz.com.pl
 
FOSPOLMOŁÓDŹ S.A.  — Pro­du­cent sprę­ża­rek tło­ko­wych, ukła­dów hamulcowych.”